Logo
  • mecànica i electricitat

  • El nostre taller li recomana fer revisions periòdiques de manteniment per garantir la seva seguretat i, per tal de rendibilitzar el seu temps, li realitzem una revisió prèvia a la ITV. El nostre equip està especialitzat en el manteniment de flotes d’empreses i rentings amb l’objectiu principal que la seva activitat comercial no s’aturi per una errada mecànica.


  • xapa i pintura

  • Disposem d’un extraordinari servei propi de xapa i pintura ràpida, en què nosaltres tramitem directament les peritacions amb les companyies d’assegurances de manera que vostè no s’hagi de preocupar de res i pugui disposar del seu vehicle com nou al més aviat possible.

  • aSSEGURANCES

  • Asseguri el seu vehicle a les nostres oficines, on un agent l’assessorarà dels nostres diferents serveis d’assegurances per a vehicles, cases, de vida,  per a comunitats, pymes i fins i tot de jubilació.

  • Peugeot Rubí
  • Peugeot Rubí
  • Assegurances Auto Taller Morral